تامین مالی فرشته ( Angel Financing )

سرمایه‌ی اولیه (مرحله seed) جمع آوری شده از سرمایه‌گذارهای ثروتمند، برای شرکت‌های استارت آپ یا نوپا. (به این سرمایه گذارهای ثروتمند، به اصطلاح سرمایه گذارهای فرشته می‌گویند)