گروه فرشته ( Angel Group )

یک سازمان تشکیل شده از سرمایه گذاران معتبر که به عنوان بستری برای آنها، جهت همکاری و هماهنگ کردن سرمایه گذاری ها در مراحل seed اولیه‌ی شرکت‌های استارت آپ عمل می‌کند. اعضای گروه معمولا با هم کار کرده و منابع، تجارب و سرمایه‌های خود را از طریق شبکه‌های غیر رسمی یا سرمایه‌های رسمی تثبیت می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا