دور فرشته ( Angel Round )

یک دور از سرمایه گذاری برای یک شرکت استارت آپ ، از سرمایه گذارهای فرشته‌ ای که آشنایی یا وابستگی قبلی با موسس شرکت ندارند. معمولا اولین پول سرمایه گذاری شده در شرکت بعد از پول خود موسس‌ها و دوستان و خانواده‌های آنها است.

دکمه بازگشت به بالا