دور سرمایه گذاری فرشته (Angel Round)

تعریف

دور سرمایه گذاری فرشته معمولا شکاف بین دور دوستان و خانواده و دور سری A را پر می کند. بیشتر کارآفرینان از مزایای دور فرشته راضی هستند زیرا ارزش استارتاپ آن ها را قبل از این که به دنبال تامین مالی سری A باشند، افزایش می دهد.

دور دوستان و خانواده

بنیان گذاران معمولا برای برآوردن نیازهای سرمایه خود، منابع مالی اولیه را از پس انداز خود و شبکه های دوستان و خانواده دریافت می کنند. زیرا این گروه نسبت به بنیان گذاران احساس وفاداری و محبت دارند یا با ایده استارتاپی خود انگیزه می گیرند. این نوع تامین مالی در مراحل اولیه معمولا به عنوان دور “دوستان و خانواده” شناخته می شود.

ارتباط شخصی و نزدیک دوستان یا اعضای خانواده با موسس، آن ها را به منبع مناسبی برای تامین مالی اولیه تبدیل می کند. با توجه به این صمیمیت، کارآفرینان ممکن است وسوسه شوند که بدون رعایت تشریفات شرکتی که سرمایه گذاران موسسه ای به آن نیاز دارند، پول را از چنین سرمایه گذارانی بپذیرند. این می تواند اشتباه باشد. کارآفرینان همیشه باید هر سرمایه گذاری را با دقت ثبت کنند حتی هنگامی که پول از نزدیک ترین افراد به شما برسد. این عمل به جلوگیری از درگیری های آینده کمک می کند و در عین حال اطمینان می دهد که پایه ای مناسب برای سرمایه گذاری آینده وجود دارد و حتی ممکن است به حفظ شفافیت در صورت نیاز به بازگشت به منابع معتبر کمک کند.

تفاوت های کلیدی

این نمودار تفاوت های کلیدی بین دور دوستان و خانواده و دور فرشته را مشخص می کند.

دور دوستان و خانواده دور سرمایه گذاری فرشته
سرمایه گذار معمولا ارتباط شخصی با موسس دارد، لزوما فردی با ارزش خالص نیست و فاقد دانش صنعت برای ارزیابی عینی ساختار استارتاپ، فناوری یا فرصت های آن است اما به هر حال مایل به سرمایه گذاری است. سرمایه گذار معمولا فردی با ارزش خالص و دارای اعتبار است. اغلب جزئی از شبکه فرشته و از سرمایه گذاران مکرر فرشته ای است و به دانش صنعت برای ارزیابی استارتاپ و کمک به رشد آن مجهز است (اغلب با نقش مدیر یا هیئت مشاوران)
زمان کوتاه تری برای بسته شدن می برد، معمولا حدود دو ماه. بنابراین راه حل سریع تری برای نیازهای مالی فوری استارتاپ ارائه می دهد. زمان نسبتا طولانی تری برای بسته شدن می برد، معمولا بین سه تا شش ماه. اگر سرمایه گذاری از طریق یک گروه فرشته باشد، زمان بسته شدن می تواند طولانی تر باشد زیرا معمولا فرآیند بررسی ساختارمندتری وجود دارد.
اغلب به دلیل رابطه ای که از قبل وجود دارد، به یک فرصت تامین مالی مداوم و بلند مدت تبدیل می شود معمولا تکراری نیست زیرا فرشتگان معمولا سرمایه گذاری های بعدی را در یک شرکت انجام نمی دهند تا از تمرکز بیش از حد در کیف های اسناد خود جلوگیری کنند.
هزینه کم تر از سایر دورها به دلیل کاهش کارمزد تراکنش ها و هزینه های قانونی کم تر به دلیل عدم بررسی دقیق و مستند سازی های پیچیده ممکن است به دلیل کارمزد های تراکنش، کمی بیش تر هزینه داشته باشد، به ویژه اگر از طریق یک گروه فرشته انجام شود اما مزایای دانش صنعت و مربیگری از جانب یک سرمایه گذار فرشته گاهی اوقات می تواند هزینه تراکنش مرتبط با سرمایه گذاری آن ها را متعادل کند.

 

در طول مراحل مختلف چرخه حیات یک استارتاپ، ممکن است منابع مالی متفاوتی در دسترس باشد که هر دور مجموعه ای از چالش ها و ملاحظات منحصر به فرد را برای کارآفرینان ارائه می دهد. برای کسب و کار کاملا جدید، دور فرشته و دور دوستان و خانواده از منابع مالی محبوب هستند.