ترازنامه یا صورت وضعیت مالی ( Balance Sheet )

یک بیانیه مالی متراکم که نشان دهنده ماهیت و میزان دارایی‌های شرکت، بدهی‌ها و سرمایه‌های داده شده در یک تاریخ مشخص است.

دکمه بازگشت به بالا