آغوش خرس ( Bear Hug )

پیشنهادی است که مستقیما به هئیت مدیره یک شرکت مورد هدف داده می‌شود. این پیشنهاد معمولا برای بالا بردن فشار بر روی شرکت مورد هدف داده می‌شود که در آن خطری مبنی بر امکان ارائه‌ی پیشنهادی پایین‌تر، ممکن می‌باشد. (منظور اینکه شرکت مورد نظر از این خطر آگاهی دارد که در صورت قبول نکردن این پیشنهاد با قیمت بالا، احتمالا مجبور به قبول پیشنهادی ارزان‌تر می‌شود و از این رو تحت فشار قرار می‌گیرد)

دکمه بازگشت به بالا