اوراق قرضه ( Bond )

  • نوع خاصی از اسناد قرضی که به رایج‌ترین صورت توسط نهادهای دولتی فروخته می‌شود.
  • سندی است که به موجب آن شرکت منتشر کننده متعهد می‌شود مبالغ مشخصی را در زمان‌هایی خاص به دارنده آن پرداخت کند و در زمان مشخص (سررسید) اصل مبلغ را باز پرداخت کند. دارنده اوراق به عنوان بستانکار حق دریافت اصل و بهره آن را دارد ولی هیچ مالکیتی در شرکت ندارد.
دکمه بازگشت به بالا