ارزش دفتری سهام ( Book Value )

  • ارزش دفتری سهام با جمع کردن همه‌ی دارایی‌های رایج و ثابت از ترازنامه شرکت و کسر کردن همه‌ی قرض‌ها، بدهی‌های دیگر و تسویه‌ی هزینه‌های همه‌ی سهام ممتاز تعیین می‌شود. مبلغ به دست آمده به تعداد سهام موجود در دست سهامداران تقسیم می‌شود، و نتیجه‌ی بدست آمده ارزش دفتری هر سهام است.
  • ارزش دفتری از تقسیم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بر تعداد سهام به دست می‌آید.
دکمه بازگشت به بالا