بوت استرپینگ ( Bootstrapping )

تامین مالی یک شرکت فقط با سرمایه گذاری مجدد سودهای اولیه؛ (بوت استرپ به حلقه‌ای در کنار و پشت چکمه‌ها گفته می‌شود که از آنها برای بالا کشیدن چکمه استفاده می‌شود، و در انگلیسی از آن به صورت کنایه‌ای برای توضیح دادن مواردی استفاده می‌شود که در آن فرد یا سازمان از منابع موجود خود به جای منابع خارجی استفاده می‌کند).

دکمه بازگشت به بالا