تامین مالی پلی ( Bridge Financing )

مقداری محدود از تامین مالی خصوصی یا قرض کوتاه مدت که معمولا در طی 6-18 ماه از یک عرضه‌ی عمومی (اوراق) پیش‌بینی شده یا یک عرضه‌ خصوصی جمع‌آوری می‌شود که قصد از آنها، ساختن “پل” و متصل کردن شرکت به دور بعدی تامین مالی است.

دکمه بازگشت به بالا