کارگزار (Broker)

تعریف

کارگزار، فرد یا شرکتی است که به عنوان واسطه میان سرمایه گذار و بورس اوراق بهادار عمل می کند. از آنجایی که بورس اوراق بهادار تنها سفارش افراد یا شرکت هایی را می پذیرد که عضو آن بورس هستند؛ معامله کنندگان و سرمایه گذاران فردی، به خدمات اعضای بورس نیاز دارند. کارگزاران این دسته از خدمات را ارائه می دهند و به روش های مختلف مثل دریافت حق کمیسیون و کارمزد دستمزد خود را دریافت می کنند.

 

مبانی کارگزاری

کارگزاران می توانند علاوه بر انجام سفارش های مشتری، خدماتی همچون تحقیقات، برنامه های سرمایه گذاری و اطلاعات بازار را نیز به سرمایه گذاران ارائه دهند. همچنین می توانند محصولات و خدمات مالی دیگری را که شرکت کارگزاری آن ها ارائه می دهد، مانند دسترسی به خدمات مشتریان خصوصی، برای ارائه راهکارهای اختصاصی به مشتریان، با ارزش خالص بالا را از طریق فروش جانبی به فروش برسانند. در گذشته، فقط افراد ثروتمند از پس هزینه های استخدام کارگزار و دسترسی به بازار سهام بر می آمدند. کارگزاری آنلاین باعث افزایش ناگهانی کارگزاران خدمات محدود شد که به سرمایه گذاران امکان معامله با هزینه کمتر اما بدون مشاوره شخصی را می دهند.

 

نکات کلیدی

  • کارگزار، فرد یا شرکتی است که به عنوان واسطه میان سرمایه گذار و بورس اوراق بهادار عمل می کند.
  • اصطلاح کارگزار همچنین برای اشاره به نقش شرکتی به کار می رود که، به‌عنوان نماینده مشتری عمل کرده و در ازای خدماتش از مشتری حق کمیسیون دریافت می کند.
  • کارگزاران خدمات محدود، معاملات را به نمایندگی از مشتری انجام می دهند، اما معمولا مشاوره ای برای سرمایه گذاری ارائه نمی کنند.
  • کارگزاران خدمات کامل، در کنار خدمات اجرایی، مشاوره و راهکارهای سرمایه گذاری اختصاصی را نیز ارائه می دهند.

 

تفاوت کارگزاران خدمات محدود و خدمات کامل

کارگزاران خدمات محدود می توانند انواع مختلفی از معاملات را از طرف مشتری انجام دهند و به ازای هر معامله، حق کمیسیون مختصری را دریافت می نمایند. ساختار کارمزد پایین آن ها بر اساس حجم و هزینه، کمتر است. آن ها مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهند و کارگزاران به طور معمول به جای حق کمیسیون، حقوق دریافت می کنند. اکثر کارگزاران خدمات محدود، پلتفرم های معامله های آنلاین را ارائه می دهند که تعداد رو به افزایشی از سرمایه گذاران خودگردان را جذب می کند.

کارگزاران خدمات کامل، خدمات مختلفی از جمله تحقیقات بازار، مشاوره سرمایه گذاری و برنامه ریزی بازنشستگی را در کنار طیف کاملی از محصولات سرمایه گذاری ارائه می دهند. در ازای آن، سرمایه گذاران باید انتظار پرداخت حق کمیسیون بالاتری برای معامله های خود داشته باشند. کارگزاران بر اساس حجم معامله های خود و همچنین برای فروش محصولات سرمایه گذاری، از شرکت کارگزاری دستمزد دریافت می کنند. روز به روز تعداد بیشتری از کارگزاران، محصولات سرمایه گذاری کارمزد محور، مانند حساب های سرمایه گذاری مدیریت شده را ارائه می دهند.