نرخ سوختن ( Burn Rate )

نرخ خرج کردن پول نقد خالص توسط شرکت در یک دوره زمانی خاص؛ معمولا یک ماه.

دکمه بازگشت به بالا