طرح کسب و کار ( Business Plan )

یک سند استفاده شده توسط تیم مدیریت و مبنا و مورد اتکای بسیار بزرگی برای بسیاری از سرمایه گذارها، که کارآفرین ها در شرح تفصیلی مفهوم کسب و کار خود، و همچنین استراتژی کلی و اهداف مالی شرکتشان از آن استفاده می‌کنند. در سال‌های اخیر، بوم مدل کسب و کار در بین کارآفرین ها و مدیرها به عنوان راهنما یا چارچوبی برای تلاش‌های شرکت استارت آپ شدیدا محبوب شده است، و در بسیاری از موارد توسط این گروه‌ها (مدیران و کارآفرین ها) به جای مدل کسب و کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دکمه بازگشت به بالا