عواید سرمایه ای (Capital Gains)

تعریف

اصطلاح عواید سرمایه ای به افزایش ارزش دارایی سرمایه ای در هنگام فروش اشاره دارد. به بیان ساده، عواید سرمایه ای زمانی رخ می دهد که یک دارایی را به قیمتی بیشتر از مبلغی که در ابتدا برای آن پرداخت کرده اید، بفروشید. تقریبا تمام انواع دارایی های شما، دارایی سرمایه ای محسوب می شوند، خواه نوعی سرمایه گذاری (مانند سهام، اوراق قرضه یا املاک) باشند خواه چیزی باشند که برای استفاده شخصی خریده اید (مانند مبلمان).

عواید سرمایه ای هنگام فروش یک دارایی با کم کردن قیمت خرید اولیه از قیمت فروش آن تحقق می یابند.

 

نکات کلیدی

  • عواید سرمایه ای، میزان افزایش ارزش دارایی سرمایه ای است و زمانی تحقق می یابد که دارایی فروخته شود.
  • عواید سرمایه ای روی هر نوع دارایی، از جمله سرمایه گذاری ها و آن هایی که برای استفاده شخصی خریداری شده اند، اعمال می شود.
  • این سود ممکن است کوتاه مدت (یک سال یا کمتر) یا بلند مدت (بیش از یک سال) باشد و باید در مالیات بر درآمد اعلام شود.
  • زیان سرمایه ای زمانی متحمل می شود که ارزش دارایی سرمایه ای نسبت به قیمت خرید دارایی کاهش یابد.

 

آشنایی با عواید سرمایه ای

همان طور که در بالا ذکر شد، عواید سرمایه ای نشان دهنده افزایش ارزش دارایی است. این سودها معمولا هنگام فروش دارایی محقق می شوند. عواید سرمایه ای معمولا به سرمایه گذاری هایی مانند سهام و منابع مالی، به دلیل نوسانات قیمتی ذاتی که دارند مربوط می شوند. اما می توان آن ها را از هر اوراق بهادار یا دارایی که به قیمتی بالاتر از قیمت خرید اولیه فروخته شود، مانند خانه، اثاثیه یا وسیله نقلیه، نیز به دست آورد.

عواید سرمایه ای به دو دسته تقسیم می شوند:

  1. عواید سرمایه ای کوتاه مدت: به آن سودی می گویند که با فروش دارایی هایی که پس از نگهداری آن ها به مدت یک سال یا کمتر فروخته‌ اید، تحقق می یابد.
  2. عواید سرمایه ای بلندمدت: با فروش دارایی هایی که پس از نگهداری آن ها به مدت بیش از یک سال فروخته اید، تحقق می یابند.
مطالب پیشنهادی