عواید سرمایه ای ( Capital Gains )

  • تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک دارایی، زمانی که قیمت فروش بالاتر است. از عواید سرمایه‌ای بلند مدت (برای دارایی‌های نگه داشته شده به مدت یک سال یا بالاتر) به میزان کمتری از درآمدهای معمولی مالیات گرفته می‌شود.
  • عواید سرمایه، منفعت به وجود آمده برای یک سرمایه گذار از فروش یک سهام، اوراق قرضه یا اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه گذاری مشترک با قیمتی بالاتر از قیمت خرید آنها است. عایده سرمایه ای معمولا میزان هزینه‌ی برآورده شده (قیمت فروش خالص) و سرمایه گذاری انجام شده کمتر (با تنظیم مبناهای مالیاتی) در دارایی است. یک عایده سرمایه ای می‌تواند کوتاه مدت (یک سال یا کمتر) یا بلند مدت (بیش از یک سال) باشد و باید در مالیات‌های درآمدی درخواست بازپرداخت شود.

دکمه بازگشت به بالا