مدیر ارشد آنالیز و تجزیه و تحلیل ( Chief Analytics Officer )

مدیر ارشد اجرایی مسئول برای جنبه‌های تحلیلی یک شرکت

دکمه بازگشت به بالا