مدیر عامل اجرایی ( Chief Executive Officer )

مدیر ارشد اجرایی مسئول برای مدیریت کلی یک شرکت.

دکمه بازگشت به بالا