مدیر ارشد مالی ( Chief Financial Officer )

مدیر ارشد اجرایی که مسئول جنبه‌های مالی یک شرکت می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا