مدیر ارشد فناوری اطلاعات ( Chief Information Officer )

مدیر ارشد اجرایی که مسئول جنبه‌های اطلاعاتی یک شرکت می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا