مدیر ارشد بازاریابی ( Chief Marketing Officer )

مدیر ارشد اجرایی که مسئول جنبه‌های بازاریابی یک شرکت می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا