مدیر ارشد امنیت ( Chief Security Officer )

مدیر ارشد اجرایی که مسئول جنبه‌های امنیتی یک شرکت می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا