آیین نامه شرکت ( Company By-Laws )

موافقت‌ نامه های کتبی برقرار شده جهت تعریف کردن نحوه‌ی اداره و مدیریت شرکت‌ها. این موارد بر خلاف شرکت‌های دارای مسئولیت محدود، مخصوصا برای ابر شرکت‌ها برقرار می‌شوند و از این رو به موضوعات مرتبط با هیئت‌ها و صدور سهام رسیدگی می‌کنند که عبارتند از حقوق سهامداران، تدارکات لازم برای انتخاب مقام‌ها و رئیس‌ها و همچنین تعریف و تشریح قوانین متنوع اداره کردن شرکت که شرکت مورد نظر تحت این قوانین اداره می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا