نرخ رشد مرکب سالانه ( Compound Annual Growth Rate )

نرخ رشد مرکب سالانه اصطلاح ویژه‌ای برای یک کسب و کار و سرمایه‌گذاری است که با نسبت تصاعد هندسی، میزان ثابتی برای بازگشت سرمایه در یک دوره زمانی تعیین می‌کند. نرخ رشد سال به سال که به یک سرمایه گذاری یا دیگر جنبه‌های یک شرکت با استفاده از مقدار پایه اعمال می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا