نرخ رشد مرکب سالانه ( Compound Annual Growth Rate )

  • نرخ رشد مرکب سالانه اصطلاح ویژه‌ای برای یک کسب و کار و سرمایه‌گذاری است که با نسبت تصاعد هندسی، میزان ثابتی برای بازگشت سرمایه در یک دوره زمانی تعیین می‌کند
  • نرخ رشد سال به سال که به یک سرمایه گذاری یا دیگر جنبه‌های یک شرکت با استفاده از مقدار پایه اعمال می‌شود.
دکمه بازگشت به بالا