نسبت تبدیل ( Conversion Ratio )

میزان سهامی که اوراق بهادار (وثیقه‌های) قابل تبدیل، می‌توانند به آن میزان تبدیل شوند. نسبت تبدیل برابر است با تقسیم ارزش هر اوراق بهادار قابل تبدیل به قیمت تبدیل.

دکمه بازگشت به بالا