اساسنامه شرکت (Corporate Charter)

تعریف

اساسنامه شرکت که با عنوان “منشور شرکت” و یا “بندها و شرایط شرکت” نیز شناخته می شود، یک سند کتبی است که توسط بنیان گذاران تنظیم می شود. جزئیات اجزای اصلی شرکت از جمله اهداف، ساختار و عملیات برنامه ریزی شده در این سند آورده می شوند و در صورت تایید دولت، شرکت به عنوان یک شرکت حقوقی به رسمیت شناخته می شود.

 

آشنایی با اساسنامه شرکت

تنظیم اساسنامه گامی در جهت آغاز تاسیس یک شرکت و به نوعی گواهی تولد آن شرکت می باشد. پس از تشکیل پرونده و تایید آن، شرکت یک نهاد قانونی تلقی می شود. قبل از انجام هر گونه معامله ای به وسیله شرکت، اساسنامه آن باید ایجاد و بایگانی شده باشد.

در صورتی که اساسنامه قبل از شروع کسب و کار ایجاد نشود، مالکان شرکت در معرض خطر قرار می گیرند. این افراد شخصا مسئول تمام خسارات و بدهی های احتمالی حاصل از انجام معاملات در طول دوره بدون اساسنامه قانونی خواهند بود.

 

الزامات اساسنامه

در ابتدایی ترین سطح، اساسنامه شرکت باید شامل نام، اهداف، نوع شرکت (انتفاعی یا غیرانتفاعی)، موقعیت مکانی، تعداد سهام مجاز به انتشار و نام موسسان باشد.

تعدادی از وبسایت های دولتی الگوهایی برای اساسنامه شرکتی ارائه می دهند. با این حال، بعضی از کسب ‌و کارها ترجیح می دهند هنگام تنظیم اساسنامه خود به منظور ایجاد سندی قانونی تر و انجام مشورت، از وکلای تجاری کمک بگیرند.

شرکت های حقوقی باید دلایل تشکیل خود را در اساسنامه بیان کنند. این بیانیه باید کارهایی که شرکت انجام می دهد، از جمله صنعت، نوع محصولات و خدماتی که ارائه می شود را شامل شود.

علاوه بر تعیین یک نماینده قانونی، اساسنامه شرکت باید شامل نام و آدرس موسسان، مدیران شرکت و متصدیان اولیه باشد.

همچنین، شرکت هایی که به عنوان شرکت سهامی تعیین می شوند، باید تعداد سهامی که صلاحیت انتشار آن را دارند و ارزش اسمی هر سهم را در اساسنامه درج نمایند.