اساس نامه شرکت ( Corporate Charter )

اسناد ثبت شده توسط مقام ثبت کننده شرکت‌ها، که به عنوان اساس نامه ای برای ثبت کردن تاسیس و وجود داشتن یک شرکت استفاده می‌شود. بندها (فقره‌ها)ی این اساس نامه معمولا شامل نام، آدرس، بیانیه‌ای از هدف کسب و کار، و جزئیات مرتبط با انواع سهامی است که شرکت مورد نظر حق صادر کردن آنها را دارد.

دکمه بازگشت به بالا