سرمایه خطرپذیر شرکتی ( Corporate Venture )

یک سرمایه گذاری از طرف یک ابر شرکت در یک شرکت دیگر، که معمولا در مراحل اولیه به دلایل استراتژیک انجام می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا