ابر شرکت ( Corporation )

یک ساختار نهادی بزرگ برای شرکت‌های کسب و کاری که تحت اساسنامه آنها مالکیت در دست سهامداران قرار می‌گیرد.

دکمه بازگشت به بالا