نسبت پوشش بدهی ( Coverage Ratio )

معیاری برای بررسی قابلیت یک شرکت جهت پرداخت بدهی‌ها و برآورده سازی تعهدات مالی خود.

دکمه بازگشت به بالا