سهام ممتاز با سود انباشته ( Cumulative Preferred Stock )

  • یک سهام با ماده (قانون) خاص، مبنی بر اینکه اگر یک یا چندین سود سهام حذف شوند (پرداخت نشوند)، سودهای حذف شده باید قبل از پرداخت سودهای سهام عادی شرکت، پرداخت شوند.
  • سهام ممتاز نوعی اوراق بهادار است که دارنده آن نسبت به درآمدها و دارایی‌های شرکت، حق یا ادعای محدود و معینی دارد.

دکمه بازگشت به بالا