سهام ممتاز با سود انباشته (Cumulative Preferred Stock)

تعریف

سهام ممتاز انباشته نوعی از سهام ممتاز با شرایطی است که مقرر می ‌دارد در صورت عدم پرداخت سود در گذشته، سود سهام بدهی باید قبل از سهامداران ممتاز و سهامداران عادی به صاحبان سهام ممتاز انباشته پرداخت شود. سهام ممتاز انباشته را سهام ممتاز تجمعی نیز می نامند.

 

نکات کلیدی

  • سهام ممتاز انباشته نوعی از سهام ممتاز با شرایطی خاص است که به موجب آن شرکت موظف می شود تمام سود سهام (از جمله موارد پرداخت نشده در گذشته) را به صاحبان سهام ممتاز انباشته پرداخت کند.
  • این دسته از سهامداران در اعطای سود سهام نسبت به سهامداران ممتاز و سهامداران عادی در اولویت هستند.
  • سهام ممتاز انباشته در تضاد با سهام ممتاز غیرانباشته (که در آن سود سهام حذف شده یا پرداخت نشده صادر نمی شود) است.
  • اگر در عرض یک دوره خاص سود سهامی پرداخت نشود، به جز صاحبان سهام انباشته سودی به سایر سهامداران تعلق نمی گیرد.

 

آشنایی با سهام ممتاز انباشته

سهام ممتاز انباشته یکی از انواع سهام ممتاز است. یک سهام ممتاز معمولا بر اساس ارزش اسمی آن، بازده سود ثابتی دارد. این سود در فواصل زمانی معینی معمولا به صورت فصلی به دارندگان پرداخت می شود. ارزش سهام ممتاز مشابه اوراق قرضه است. البته عواید اوراق قرضه به عنوان یک بدهی در نظر گرفته می شوند، در حالی که سود سهام ممتاز به عنوان دارایی محاسبه می شود. همچنین دارندگان اوراق قرضه در مطالبه دارایی های شرکت دارای اولویت هستند.

 

پرداخت های معوق و سهام ممتاز انباشته

هنگامی که یک شرکت با مشکلات مالی مواجه شود و نتواند به همه تعهدات خود عمل کند، ممکن است پرداخت سود سهام خود را به حالت تعلیق درآورده و تمرکز خود را بر روی پرداخت سایر هزینه های تجاری و بدهی ها بگذارد. پس از آن که شرکت از مشکل گذر کرده و دوباره شروع به پرداخت سود سهام کند، سهامداران سهام ممتاز استاندارد هیچ حقی در زمینه دریافت سود از دست رفته نخواهند داشت. از این نوع سهام ممتاز گاهی با نام سهام ممتاز غیرانباشته یاد می شود.

در مقابل، قبل از این که هرگونه سودی به صاحبان سهام ممتاز پرداخت شود، دارندگان سهام ممتاز انباشته تمام پرداخت های معوقه سود سهام را دریافت خواهند کرد. اساسا، سهامداران عادی باید منتظر بمانند تا تمام سود سهام ممتاز انباشته پرداخت شود تا پس از آن نوبت دریافت سود آنان برسد. به همین سبب، سهام ممتاز انباشته اغلب نرخ پرداخت کمتری نسبت به سهام ممتاز غیر انباشته دارد.

 

نمونه ای از نحوه عملکرد سهام ممتاز انباشته

به عنوان مثال، یک شرکت سهام ممتاز انباشته را با ارزش اسمی ۱۰.۰۰۰ دلار و نرخ پرداخت سالانه ۶% منتشر می کند. پس از مدتی اقتصاد شرکت رو به کندی می رود. با این شرایط شرکت قادر است تنها نیمی از سود سهام را پرداخت کند و به ازای هر سهم، ۳۰۰ دلار به سهامدار ممتاز انباشته بدهکار می شود. سال بعد، وضعیت اقتصاد وخیم تر شده و شرکت به هیچ وجه نمی تواند سود سهام پرداخت کند. بنابراین شرکت به ازای هر سهم ۹۰۰ دلار به سهامداران بدهکار است.

در سال سوم، اقتصاد رونق گرفته و شرکت فرصتی می یابد تا پرداخت سود سهام را از سر بگیرد. حال دیگر به سهامداران سهام ممتاز انباشته باید ۹۰۰ دلار معوقه علاوه بر سود ۶۰۰ دلار فعلی پرداخت شود. پس از این که همه صاحبان سهام انباشته مبلغ ۱۵۰۰ دلار به ازای هر سهم را دریافت کردند، شرکت می تواند پرداخت سود سهام به سایر طبقات سهامداری را آغاز کند.

 

عامل ریسک سهام ممتاز انباشته

از آنجا که ویژگی های سهام انباشته، ریسک تقسیم سود را برای سرمایه گذاران کاهش می دهد، سهام ممتاز انباشته معمولا با نرخ پرداخت کمتری نسبت به سهام ممتاز غیر انباشته ارائه می شود. با توجه به پایین تر بودن هزینه سرمایه آن، سهام ممتاز اکثر شرکت ها به صورت انباشته صادر می شود. به طور کلی، تنها شرکت ‌هایی که دارای سابقه سود سهام خوبی هستند، می‌ توانند سهام ممتاز غیر انباشته را بدون افزایش هزینه سرمایه منتشر کنند.

مطالب پیشنهادی