کاربران فعال روزانه (Daily Active Users)

تعریف

به تعداد افراد متمایزی که در یک روز معین با محصولی آنلاین در تعامل هستند کاربران فعال روزانه گفته می شود. برشماری این عده از افراد یکی از روش های سنجش موفقیت محصول آنلاین است، چه آن محصول یک بازی آنلاین، وب سایت، شبکه های اجتماعی و یا یک نشریه اینترنتی باشد.

 

دلیل اهمیت کاربران فعال روزانه

محاسبه کاربران فعال روزانه میزان تمایل نسبت به یک محصول اینترنتی را ارزیابی می کند. یک کاربر تنها زمانی به عنوان کاربر فعال روزانه تلقی می شود که سایت مورد نظر را بازدید کرده و در آن به صورت تعاملی فعالیت داشته باشد. فعالیت های انجام گرفته ممکن است از محصولی به محصول دیگر متفاوت باشد.

برای مثال فعالیت های معمول در رسانه های اجتماعی ایجاد حساب کاربری، ورود به سیستم، ارسال بازخورد در مورد پست ها، تماشای ویدیو و… از این قبیل است. در نشریه های اینترنتی بازدید صفحه، اشتراک گذاری، خواندن یا ذخیره مطالب رایج تر می باشد اما در اپلیکیشن های موبایل، دانلود برنامه، ثبت نام، به کارگیری قابلیت ها و به اشتراک گذاری آن با دوستان بخش بیشتری از فعالیت ها را در بر می گیرد.

به طور کلی، کاربر در صورتی فعال در نظر گرفته می شود که محصول را به صورت آنلاین مشاهده کند یا با آن تعامل داشته باشد. این تعاملات بسته به نوع محصول متغیر هستند و می توانند شامل مواردی مانند بازدید از صفحه، اظهار نظر در رسانه اجتماعی یا استفاده از محصول باشد.

برای بعضی از شرکت ها، شرط احتساب شخص به عنوان کاربر فعال، ورود به سیستم و تعامل است. البته این معیار گاهی بر اساس فعالیت های ماهانه افراد در نظر گرفته می شود که در این صورت به آن ها کاربران فعال ماهانه گفته می شود. بسته به ماهیت محصول، تعداد کاربران فعال روزانه یا ماهانه با هدف تعیین میزان دسترسی آن محصول محاسبه می شود.