کاربران فعال روزانه ( Daily Active Users )

کاربران متمایز وبسایت که با پیشنهادها یا خدمات ارائه شده توسط سایت به صورت روزانه تعامل دارند.

دکمه بازگشت به بالا