کارآفرین ( Entrepreneur )

فردی که یک یا چندین کسب و کار را سازمان‌دهی و اداره می‌کند، و ریسک‌های فراتر از معمولی را برای این کار قبول می‌کند. کارآفرین ها موسسان استارت آپ ها هستند و کسانی می‌باشند که سرمایه گذارهای فرشته از آنها حمایت می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا