کمک هزینه ( Grant )

پول فراهم شده توسط آژانس دولتی یا دیگر سازمانی که نیاز به بازپرداخت ندارد و باعث خرید حق مالکیت نمی‌شود.

دکمه بازگشت به بالا