سرمایه گذاری خصوصی ( Private Equity )

مقام مالکیت یک شرکت که در بورس عمومی فهرست نشده است و نمی‌توان آنرا در بورس اوراق بهادار عمومی معامله کرد. صدور، مالکیت و مبادله اوراق بهادار خصوصی، مقررات متفاوتی از اوراق عمومی دارند.

اوراق مالکیت شرکت‌هایی که هنوز عمومی نشده‌اند (در بورس عمومی فهرست نشده‌اند). اوراق مالکیت خصوصی معمولا غیرقابل تبدیل به پول می‌باشند و سرمایه گذاری های بلند مدت محسوب می‌شوند. از آنجایی که در فهرست‌های بورس پدیدار نمی‌شوند، هر سرمایه گذاری که بخواهد در شرکت‌های خصوصی، اوراق مالکیت خود را بفروشد، باید بدون وجود داشتن بازار فروش خودش یک خریدار پیدا کند. علاوه بر این، محدودیت‌های انتقال زیادی بر روی اوراق بهادار خصوصی وجود دارند. سرمایه گذاران در اوراق بهادار خصوصی، معمولا بازگشت سرمایه خود را از طریق یکی از این سه راه‌ها دریافت می‌کنند: عرضه اولیه سهام، فروش یا ادغام و یا تغییرات در سرمایه سهام.

اوراق مالکیت خصوصی، اوراق بهادار مبین حق مالکیت شرکت‌های فهرست نشده هستند (ناموجود در لیست‌های بورس عمومی). اوراق مالکیت خصوصی معمولا غیر قابل تبدیل به پول هستند و به صورت سرمایه گذاری بلند مدت در نظر گرفته می‌شوند. سرمایه گذاری های اوراق مالکیت خصوصی به میزان عرضه سهام عمومی در معرض مقررات دولتی قرار نمی‌گیرند. همچنین امکان نقدی کردن اوراق مالکیت خصوصی بسیار کمتر از سهام مبادله شده به صورت عمومی است.

دکمه بازگشت به بالا