کاربر ( User )

یک فرد یا شرکت که از یک محصول یا خدمت استفاده می‌کند. چنین استفاده‌ای می‌تواند با هزینه یا بدون هزینه باشد.

دکمه بازگشت به بالا