فرم ثبت اطلاعات سرمایه گذار

اطلاعات اولیه

نمونه: https://ecomotive.ir
Click or drag a file to this area to upload.
اندازه پیشنهادی ۳۰۰*۳۰۰ پیکسل است.

ویژگی های سرمایه گذار

آدرس شبکه‌های اجتماعی

معرفی در اکوموتیو

در صورت ابراز علاقه مندی تیم اکوموتیو با شما تماس خواهد گرفت.