فرم ثبت اطلاعات پارک های علم و فناوری

اطلاعات اولیه

نمونه: https://ecomotive.ir

ویژگی‌های پارک

صنایع یا تکنولوژی‌هایی که استارتاپ‌های مرتبط با آن را حمایت می‌کنید.

آدرس شبکه های اجتماعی

آدرس ها را به صورت کامل وارد کنید، مانند: https://t.me/ecomotive

معرفی در اکوموتیو

در صورت ابراز علاقه مندی تیم اکوموتیو با شما تماس خواهد گرفت.
مطالب پیشنهادی