استارتاپ های حوزه خدمات خارج از کشور

عنوان توضیحات تاسیس بنیان گذار
معرفی استارتاپ سیمیا ، ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور نظیر پیگیری امور اداری و ارسال هدیه

سیمیا

ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور نظیر پیگیری امور اداری و ارسال هدیه

1391 مهدی قطبی

جهت اصلاح یا معرفی استارتاپتان میتوانید از طریق لینک معرفی استارتاپ ها اقدام نمایید.