استارتاپ های حوزه تحلیل کامنت

عنوان توضیحات تاسیس بنیان گذار
معرفی استارتاپ نظربین ، ابزاری که محتوای تولید شده توسط کاربر را پیش از انتشار بررسی کرده و تنها محتوای سالم را منتشر می کند

نظربین

ابزاری که محتوای تولید شده توسط کاربر را پیش از انتشار بررسی کرده و تنها محتوای سالم را منتشر می کند

1393 فروز فروتن

جهت اصلاح یا معرفی استارتاپتان میتوانید از طریق لینک معرفی استارتاپ ها اقدام نمایید.

دکمه بازگشت به بالا