استارتاپ های حوزه فروش ماهی

عنوان توضیحات تاسیس بنیان گذار
معرفی استارتاپ ماهی دریا ، فروشگاه آنلاین انواع ماهی و میگو

ماهی دریا

فروشگاه آنلاین انواع ماهی و میگو

1395 شرکت ایده پردازان جوان هرمزگان
معرفی استارتاپ ماهی فروش ، فروشگاه آنلاین ماهی در سراسر ایران و مرجع تخصصی آبزیان خوراکی

ماهی فروش

فروشگاه آنلاین ماهی در سراسر ایران و مرجع تخصصی آبزیان خوراکی

1391 مهدی حامی زاده
معرفی استارتاپ آنلاین ماهی ، توزیع کننده و عمل آوری کننده غذاهای دریایی تازه

آنلاین ماهی

توزیع کننده و عمل آوری کننده غذاهای دریایی تازه

1395 امین حسام

جهت اصلاح یا معرفی استارتاپتان میتوانید از طریق لینک معرفی استارتاپ ها اقدام نمایید.