استارتاپ های حوزه دفتر مجازی

عنوان توضیحات تاسیس بنیان گذار
معرفی استارتاپ دفتر شما ، عرضه کننده خدمات ارتباطی در حوزه دفترکار مجازی

دفتر شما

عرضه کننده خدمات ارتباطی در حوزه دفترکار مجازی

1391 علی دشتی
معرفی استارتاپ فانوس، ارائه امکاناتی همچون شماره تلفن اختصاصی، فکس ، تلفن گویا ، کنفرانس تلفنی ، فضای اداری و اتاق جلسات

فانوس

ارائه امکاناتی همچون شماره تلفن اختصاصی، فکس ، تلفن گویا ، کنفرانس تلفنی ، فضای اداری و اتاق جلسات

1393 داده گستر فانوس
معرفی استارتاپ دفتر کار همراه ، ارائه امکانات دفتری از قبیل تلفن، فکس، سانترال، پیام گیر صوتی، آدرس پستی و دفترکارمبله

دفتر کار همراه

ارائه امکانات دفتری از قبیل تلفن، فکس، سانترال، پیام گیر صوتی، آدرس پستی و دفترکارمبله

1390 پیمانیار ایرانیان
معرفی استارتاپ تلوبال ، راهکار یکپارچه مرکز تماس و سانترال تحت وب

تلوبال

راهکار یکپارچه مرکز تماس و سانترال تحت وب

1394 علیرضا حسین نژاد
معرفی استارتاپ ژیکال ، سامانه ارائه مرکز تلفن ابری

ژیکال

سامانه ارائه مرکز تلفن ابری

1395 محمد حق بین

جهت اصلاح یا معرفی استارتاپتان میتوانید از طریق لینک معرفی استارتاپ ها اقدام نمایید.

دکمه بازگشت به بالا