ایده های استارتاپی

معرفی استارتاپ های برتر دنیا در حوزه توزیع و مصرف انرژی

بازار گسترده برای فعالیت استارتاپ ها در حوزه توزیع و مصرف انرژی

انرژی یکی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ضروری برای توسعه و رشد کشورها می باشد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﻳﻬﺎی فسیلی رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ را در ﭘﻴﺶ رو دارﻳﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮف انرژی، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﻮﺧﺘﻬﺎی فسیلی، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ آلودگی ﻫﻮا و ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و هوایی ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻧﺮژی در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یک ﻫﺪف ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در سالیان اخیر روز به روز اهمیت این مبحث افزایش یافته تا آنجا که در اکوسیستم های کارآفرینی دنیا این موضوع به محلی برای خلق ایده های نوآورانه در جهت حفظ و بهینه شدن صرفه جویی از انرژی تبدیل شده است. در این مطلب به دنبال آنیم با معرفی برترین استارتاپ های حوزه توزیع و مصرف انرژی گامی در جهت ارتقای اکوسیستم نوپای کارآفرینی کشور برداریم.

trillinant استارتاپ

  نام شرکت  نام شرکت: trillinant
گروه مخاطب  گروه مخاطب: شبکه برق
مسائل راهبردی  زنجیره فعالیت: انتقال و توزیع  مدل درآمد  مدل درآمدی اصلی: فروش محصول/خدمت
حوزه فعالیت  حوزه فعالیت: سخت افزار، نرم افزار، شبکه برق، بی‌سیم  موقعیت جغرافیایی  محل فعالیت: ایالات متحده آمریکا
  کل سرمایه تامین شده  وضعیت تامین مالی: سرمایه گذاری خطرپذیر   سال تاسیس  سال تاسیس: ۱۹۸۵
 آخرین نوع تامین سرمایه کل سرمایه جذب شده: ۱۴۶ میلیون دلار  فناوری های کلیدی  فناوری‌های کلیدی: پلتفرم آنلاین / نرم افزار/ اینترنت اشیا

شرکت تریلیانت یکی از پیشتازان توسعه شبکه هوشمند و اینترنت اشیای صنعتی است. این شرکت ترکیبی از سخت افزار، نرم افزار و خدمات را به عنوان سیستم عصبی شبکه هوشمند ارائه می‌دهد. از سال تأسیس این شرکت در ۱۹۸۵، این شرکت همواره یک پیشرو در توسعه زیرساخت‌های اندازه گیری پیشرفته (AMI)، راهکارهای پاسخ به تقاضا و مدیریت شبکه بوده است. حوزه‌های کلی فعالیت این شرکت شامل شهر هوشمند، شبکه هوشمند، کنتورهای هوشمند و روشنایی هوشمند است. این شرکت دارای بیش از ۱۰۰ مشتری از شرکت‌های یوتیلیتی مطرح است.

lightsail energy استارتاپ

  نام شرکت  نام شرکت: lightsail energy
گروه مخاطب  گروه مخاطب: خانگی، اداری، صنعتی
مسائل راهبردی  زنجیره فعالیت: تولید  مدل درآمد  مدل درآمدی اصلی: فروش محصول/خدمت
حوزه فعالیت  حوزه فعالیت: ذخیره سازی انرژی  موقعیت جغرافیایی  محل فعالیت: ایالات متحده آمریکا
  کل سرمایه تامین شده  وضعیت تامین مالی: later stage   سال تاسیس  سال تاسیس: ۲۰۰۹
 آخرین نوع تامین سرمایه کل سرمایه جذب شده: ۴۶.۹ میلیون دلار  فناوری های کلیدی  فناوری‌های کلیدی: باتری

این شرکت نوعی فناوری برای ذخیره‌سازی انرژی توسعه داده است که به وسیله آن انرژی در مقیاس شبکه‌های محلی در هوای فشرده ذخیره می‌شود که یک راهکار کارآمد و مقرون به صرفه برای ذخیره‌سازی انرژی در نیروگاه‌های بادی و خورشیدی است. این شرکت دارای سرمایه گذاران مطرحی از جمله بیل گیتس و شرکت توتال و … است. فشرده شدن هوا موجب تولید گرما می‌شود و این حرارت معمولاً تلف می‌شود. فناوری ابداع شده توسط این شرکت شامل روشی خلاقانه برای جذب این انرژی گرمایی و تولید دوباره انرژی مفید از آن است. در این روش قطرات فشرده آب اسپری شده به سرعت انرژی حرارتی هوای فشرده را جذب می‌کنند و این گرما و هوای فشرده در یک مخزن ذخیره می‌شوند. در هنگام تولید دوباره انرژی آب گرم در هوا اسپری شده و تبدیل به انرژی مکانیکی می‌شود.

Simple Energy استارتاپ

  نام شرکت  نام شرکت: Simple Energy
گروه مخاطب  گروه مخاطب: شبکه برق، خانگی
مسائل راهبردی  زنجیره فعالیت: مدیریت  مدل درآمد  مدل درآمدی اصلی: مشارکت- تجارت کربن
حوزه فعالیت  حوزه فعالیت: بهینه سازی انرژی  موقعیت جغرافیایی  محل فعالیت: ایالات متحده آمریکا
  کل سرمایه تامین شده  وضعیت تامین مالی: Early Stage   سال تاسیس  سال تاسیس: ۲۰۱۱
 آخرین نوع تامین سرمایه کل سرمایه جذب شده: ۸.۹ میلیون دلار  فناوری های کلیدی  فناوری‌های کلیدی: پلتفرم آنلاین / نرم افزار/ تحلیل کلان داده

این استارت آپ نرم افزاری مبتنی بر داده‌هاست که منافع و خواسته‌های افراد را شناسایی می‌کند و به کاربران در مورد استفاده از انرژی خود اطلاع می‌دهد و در صرفه جویی انرژی به آن‌ها کمک می‌کند. این نرم افزار با استفاده از شبکه اجتماعی و با شیوه بازی سازی کار با نرم افزار را برای مشتریان سرگرم کننده می‌کند. همچنین مشتریان با اتصال و مصرف انرژی از منابع پاک و یا کمک کردن به مصرف خود از منابع فسیلی بخشی از صرفه جویی خود را به عنوان اعتبار دریافت می‌کنند. این شرکت همزمان با اطلاع رسانی درباره الگوی مصرف انرژی به مخاطبین خود آموزش می‌دهد تا ردپای کربن خود را کاهش دهند.

Smappee استارتاپ

  نام شرکت  نام شرکت: Smappee
گروه مخاطب  گروه مخاطب: خانگی
مسائل راهبردی  زنجیره فعالیت: مصرف  مدل درآمد  مدل درآمدی اصلی: فروش محصول/خدمت
حوزه فعالیت  حوزه فعالیت: نظارت بر مصرف انرژی  موقعیت جغرافیایی  محل فعالیت: بلژیک
  کل سرمایه تامین شده  وضعیت تامین مالی: تحت حمایت شتاب دهنده   سال تاسیس  سال تاسیس: ۲۰۱۲
 آخرین نوع تامین سرمایه کل سرمایه جذب شده: ۱۶.۷ میلیون دلار  فناوری های کلیدی  فناوری‌های کلیدی: پلتفرم آنلاین / نرم افزار/ اینترنت اشیا

این شرکت به توسعه نوعی ابزار اندازه گیری و نرم افزار وابسته به آن پرداخته که با اندازه گیری میزان انرژی مصرفی یا تولیدی در ساختمان‌ها به آگاهی و هوشمندی بیشتر کاربران در مدیریت انرژی و آب کمک می‌نماید. به وسیله ابزارهای اندازه گیری و نرم افزار مربوط به آن تمام لوازم برقی منزل مانیتور می‌شود و انرژی مصرفی آن‌ها به همراه هزینه به صورت real-time در اختیار کاربر قرار می‌گیرد و کاربر می‌تواند در هر کجا که باشد اطلاعات مربوط به میزان انرژی مصرفی یا تولید شده توسط پنلهای خورشیدی در منزل را بر روی گوشی هوشمند خود مشاهده نماید.

Advanced Micro Solution استارتاپ

  نام شرکت  نام شرکت: Advanced Micro Solution
گروه مخاطب  گروه مخاطب: شبکه برق
مسائل راهبردی  زنجیره فعالیت: مدیریت  مدل درآمد  مدل درآمدی اصلی: فروش محصول/خدمت
حوزه فعالیت  حوزه فعالیت: انرژی پاک و ریز شبکه برق  موقعیت جغرافیایی  محل فعالیت: ایالات متحده آمریکا
  کل سرمایه تامین شده  وضعیت تامین مالی: سرمایه گذاری خطرپذیر   سال تاسیس  سال تاسیس: ۲۰۱۲
 آخرین نوع تامین سرمایه کل سرمایه جذب شده: ۵۲.۷ میلیون دلار  فناوری های کلیدی  فناوری‌های کلیدی: پلتفرم آنلاین / نرم افزار/ تحلیل کلان داده

شرکت AMS به منظور کمک به شبکه برق در ساعات اوج مصرف (پیک بار) ساختمان‌ها یا مناطقی از شهر را به سیستم‌های ذخیره سازی انرژی با شبکه گسترده‌ای از باتری‌ها و فناوری‌های کنترل بار مجهز می‌نماید که در مواقع لازم مصرف برق آن ساختمان یا منطقه از این ریزشبکه تأمین شده و از بار وارد بر شبکه اصلی کاسته شود. این شرکت علاوه بر طراحی و نصب سیستم‌های ذخیره سازی انرژی، نرم افزارهایی برای آنالیز داده و کنترل بلادرنگ سوئیچ جریان طراحی نموده است که به کاربران امکان محاسبه قیمت برق و بازده ریزشبکه خود را می‌دهد و به آن‌ها کمک می‌کند تا در بهینه‌ترین حالت برق مازاد خود را فروخته یا از برق شبکه استفاده نموده و برق تولیدی خود را ذخیره کنند.

استارتاپ Novele

  نام شرکت  نام شرکت: Novele
گروه مخاطب  گروه مخاطب: شهری
مسائل راهبردی  زنجیره فعالیت: مدیریت  مدل درآمد  مدل درآمدی اصلی: مشارکت- تجارت کربن
حوزه فعالیت  حوزه فعالیت: نظارت بر مصرف انرژی  موقعیت جغرافیایی  محل فعالیت: ایالات متحده آمریکا
  کل سرمایه تامین شده  وضعیت تامین مالی: seed   سال تاسیس  سال تاسیس: ۲۰۱۵
 آخرین نوع تامین سرمایه کل سرمایه جذب شده: –  فناوری های کلیدی  فناوری‌های کلیدی: تحلیل کلان داده، سنسور

شرکت Novel اقدام به طراحی و ساخت فناوری‌های کلان داده و بهینه‌سازی املاک و مستغلات نموده است تا ساخت ساختمان‌های مدرن و پایدار را امکان پذیر کند. این شرکت با تولید و توسعه اینترنت ساختمان‌ها و تشکیل شبکه‌های هوشمند بر بستر ابری و تکنولوژی بلوتوث ابزارهای کنترلی متداول را بدون نیاز به سیم کشی جدید به سیستم مدیریت مرکزی متصل می‌کند. این شیوه به طور چشمگیری هزینه نصب و راه‌اندازی سیستم‌های هوشمند را کاهش می‌دهد. این شیوه با تمرکز بر مناطق با تراکم بالای ساختمانی طراحی شده است.

به این مطلب چه امتیازی می دهید ؟
[Total: ۲ Average: ۵]
منبع
سلسله گزارش‌های معاونت علمی در خصوص تجربیات جهانی استارتاپ‌ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک نظر

  1. باسلام لطفا اطلاعات بیشتر وتکمیلی در خصوص سه شرکت فوق که بنوعی با مشارکت مشترکین خانگی( وتجاری) پیک بار تابستان را کاهش داده واز منافع آن نیز بهره مند می شوند، در اختیارمان قرار گیرد.از استارت آپهایی که صنعت برق را در خصوص کاهش پیک مصرف برق تابستان یاری رسانند حمایت کافی با عقد قرارداد صورت میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *