مقالات نانو فناوری

  • ساخت واکسن کرونا با فناوری نانو

    ساخت واکسن کرونا با فناوری نانو

    انواع مختلف عفونت‌های تنفسی ویروس کرونا و جهش‌هایی که کارایی واکسن را کاهش دادند، باعث انتشار تحقیقاتی در مورد اپیتوپ‌ها…