کسب و کارهای کشاورزی

در بخش معرفی استارت آپ های کشاورزی آن دسته از استارتاپهایی را که فعالیتشان مرتبط با کشاورزی است معرفی می نماییم و قصد داریم با معرفی استارتاپ های کشاورزی گامی مفید در راه ارتقا اکوسیستم کشاورزی ایران بر داریم ؛ اکوموتیو ، رسانه تخصصی استارت آپ