ابزارهای مدیریتی

  • تکنیک ABC از ابزارهای مدیریت

    تکنیک abc

    رویکرد تکنیک abc ابتدا توسط روان شناسی به نام دکتر آلبرت الیس مطرح شد. سپس توسط دکتر مارتین سلیگمن، استاد…

دکمه بازگشت به بالا