تامین منابع مالی ( Funding )

این کلمه به صورت همزمان با کلمات “تامین مالی” و “سرمایه مالی” استفاده می‌شود. به میزان پولی اشاره دارد که برای یک تلاش کسب و کاری مورد نیاز است. برای مثال، یک صاحب کسب و کار جدید، ممکن است به دنبال منابع مالی خاصی برای استارت آپ خود باشد. این صاحب کار می‌تواند سرمایه‌ی جمع آوری شده را برای راه‌اندازی تلاش تجاری خود و همچنین برای پایدار نگه‌ داشتن کسب و کار خود استفاده کند تا زمانی که بتوانند سود و منفعت پولی ایجاد کنند.

دکمه بازگشت به بالا