یگانه جعفری

دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک و عضو تیم تولید محتوای اکوموتیو