کارآفرین سریالی ( Serial Entrepreneur )

کارآفرینی که قبلا یک یا چندین کسب و کار ریسک دار را تاسیس و اداره کرده است.

دکمه بازگشت به بالا