امیرمحمد قدسی

امیرمحمد قدسی

دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناس محتوا
دکمه بازگشت به بالا